Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.09.2019 20:01:47 

Jitka Piskačová

matematika - oktáva

 

 

Pravděpodobnost

sledky k příkladům

Kombinatorika

opakování  k písemce 14.9.2012

závěrečné opakování kombinatoriky

Kuželosečky

seminární práce - odevzdejte do konce března

kružnice

elipsa

tečny ke kuželosečkám

Analytická geometrie

úlohy pro analytickou geometrii v prostoru - z učebnice

příklady k procvičení - odchylky přímek (v rovině i v prostoru) + metrické úlohy v rovině prosím vytiskněte si do hodiny

příklady k procvičení - přímky (v rovině i v prostoru)

příklady na opakování před čtvrtletní písemnou prací - písemka se píše 22.11.2011

řešení prvních dvou příkladů z opakování před čtvrtletkou

příklady na domácí opakování  - vektory

Metrika

metrika VII - řešení př. 39 b

  řešení Př 8 z třetího listu - řešeno v hodině 8.9.

Probíráme Stereometrii - pracovní listy  - stereometrie I ,    stereometrie II - řezy  ,     stereometrie III - průsečnice, průnik tělesem

řešení DÚ - řezy těles je zde


příklady na procvičení posloupností jsou v učebnici, na www.realisticky.cz nebo zde
 
Do               odevzdejte statistické šetření, podmínky pro zpracování:
  • statistický soubor musí mít nejméně 50 jednotek
  • zjišťujte alespoň dva znaky, z nichž minimálně jeden je kvantitativní
  • sestavte tabulku zjištěných hodnot, zpracujte graficky
  • u kvantitativních  znaků určete aritmetický průměr, rozptyl, směrodatnou odchylku, variační koeficient, mezikvartilovou odchylku
  • u všech znaků modus, medián, 1. a 3. kvartil
  • vše zpracujte přehledně na samostaný papír A4, popište která data a jak jste zjišťovali, na závěr shrňte zjištění a okomentujte

9.11. písemka na statistiku

 
3.10. 2011    test na výpočet pravděpodobnosti - opakujte příklady v učebnici str. 104,105, 106.
 
 
 

loňský rok:

příklady na Kombinatoriku bez opakování (tj. Variace, Kombinace, Permutace bez opakování)

příklady na veškerou Kombinatoriku
materiál k učivu Faktoriál čísla n
 

pracovní list ze dne 25.3.2011 s doplněním řešení příkladů 1,2 a 5

 příklady k opakování - geometrie v prostoru

2.čtvrtletní písemná práce  17.1.2011 analytická geometrie v rovině: parametrická a obecná rovnice přímky, směrnicový a úsekový tvar obecné rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, určení průsečíku přímek, metrické úlohy  - odchylka přímek , vzdálenost bodu od přímky; + znalosti z 1. čtvrtletí: délka úsečky, střed úsečky,  vektory, směrový a normálový vektor přímky, úhel vektorů

 
 
Teorie i řešené příklady  probírané na hodinách jsou dostupné na webových stránkách : http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=16
 
Domácí úkoly :

Učebnice pro školní rok 2011/2012:

Ze série Matematika pro gymnázia (stejná série jako jsme používali letos) z nakladatelství Prométheus:
Stereometrie
Analytická geometrie
Komplexní čísla
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
 
k učebnici Analytická geometrie budeme využívat i Sbírku úloh pro gymnázia - Analytická geometrie
 
 


Příprava na čtvrtletní písemnou práci - zde - píšeme ve středu 15.6. 2011. Kdo si nenapíše, nebude klasifikován.
 
TOPlist