Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.09.2019 20:01:47 

Jitka Piskačová

matematika - 3_A

Analytická geometrie

Příklady z učebnice

STEREOMETRIE - domácí úkol do 22.9. 2014     ŘEZY  KRYCHLE - stáhnete zde

Příklady na domácí procvičování:

Grafy goniometrických funkcí : zahrejte si  a procvičujte na :  https://www.math.muni.cz/~xhlavaco/goniometrie.swf

Goniometrie - teorie + příklady

Exponenciální a logaritmické rovnice

 

Pracovní listy k opakování učiva geometrie ze ZŠ:
 
Vytiskněte si a vyřešte do termínu uvedeného níže. Jmenovaní žáci předvedou své řešení v půlených pondělních hodinách, ostatní si řešení zkontrolují, případně doplní.
 
 
   
 

Procvičení jednoduchých slovních úloh   - příklady k dobrovolnému procvičení do 18.2.
                                                                                                           - předložíte-li správně vyřešené úlohy, získáte 10 bodů z 10-ti
 

Materiály  k procvičování:
 mocniny, odmocniny, Pythagorova věta - materiál s výkladem, spoustou příkladů a výsledky.

Matematická olympiáda pro šk.r. 2012/2013 - kategorie C, termín odevzdání je 14.1.2013
 

Řešte úlohy soutěže Homošpekulus - zadání najdete na nástěnce u kabinetu matematiky v přízemí nebo na stránkách http://www.haminger.wbs.cz/homo_spekulus_aktualni__vysledky_.html

 

TOPlist