Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.09.2019 20:01:47 

Jitka Piskačová

fyzika - kvarta

Zadání domácího projektu Elektrický domov, termín odevzdání: 13.12. 2013

Sledujte po dobu 1 týdne spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti a odevzdejte protokol o zjištěných výsledcích :

 • Na začátku určenho období odečtěte hodnotu spotřebované elektrické energie na elektroměru.  Totéž učiňte na konci určeného období.  Z rozdílu odečtených hodnot určete spotřebu elektrické energie vaší domácnosti během určeného období.  Odečtené i vypočtenou hodnotu uveďte v protokolu. Nezapomeňte na správné jednotky.
 • Sepište seznam používaných elektrospotřebičů vaší domácnosti, zjistěte jejich příkony (z typových štítků, ze záručních listů,  na internetu zjistěte příkon udávaný u podobných typů elektrospotřebiče) a zapište je do tabulky k jednotlivým spotřebičům.
 • Během určeného období sledujte provoz spotřebičů, odhadněte celkovou dobu provozu u jednotlivých elektrospotřebičů, hodnoty opět zapište do stejné tabulky.
 • U každého spotřebiče vypočtěte elektrickou energii, kterou spotřeboval elektrospotřebič během určeného období, hodnoty zapište jako další sloupec v tabulce.
 • Zjistěte cenu, kterou platíte vašemu dodavateli elektrické energie za elektrickou energii (uveďte název dodavatele elektrické energie, cenu za 1 kWh i cenu paušální spolu s počtem a hodnotou max. proudového odběru jističů).
 • Do tabulky vypočtěte částku, kterou zaplatíte dodavateli el. energie za každý spotřebič.
 • Pod tabulkou uveďte celkouvou elektrickou energii spotřebovanou všemi elektrospotřebiči a srovnejte tuto hodnotu s hodnotou zjištěnou na elektroměru.
 • Uveďte také celkovou částku, kterou byste zaplatili za týden provozu vašich elektrospotřebičů. Tuto hodnotu srovnejte s hodnotou, kterou průměrně reálně platíte v zálohách elektrické energie. Obě hodnoty opět srovnejte a zkuste vysvětlit rozdíly.

Připomínám, že v záhlaví sloupce značku zapisované fyzikální veličiny a její jednotku. V políčkách tabulky už uvádějte pouze hodnoty (čísla). Hodnoty stejné fyzikální veličiny uvádějte se stejnou přesností (na stejný počet desetinných míst).

Protokol musí obsahovat:

 • Záhlaví: název projektu; vaše jméno;  období (datum), kdy jste prováděli sledování;
 • Postup: stručně popíšete, co bylo vaším úkolem.  Napište, jak jste získali v tabulce uvedené fyzikální veličiny (které změřili a čím, např. kde jste našli elektroměr, které jste odhadovali a jak, které jste přečetli, např. jak jste zjistili příkony spotřebičů vy konkrétně, zdroje vaších informací, vztahy pro výpočet pro počítané fyzikální veličiny).
 • Informace o dodavateli elektrické energie, o jističích
 • Přehlednou tabulku se zjištěnými hodnotami.
 • Závěr, ve kterém srovnáte hodnoty zjištěné dvěma způsoby, případně jinak shodnotíte zjištěné informace.

 

Pracovní listy z hodin: přineste si prosím do hodin vytištěné

3. hodina

4.hodina

5. hodina

6. + 7. hodina

8. + 9. hodina

10. + 11. hodina

13. hodina+ 14. hodina

15. hodina + 16. hodina

17.hodina - sublimace a desublimace

18. hodina - spalovací motory

20. hodina

21. hodina

22. hodina

23. hodina

24. hodina

25. hodina

27. hodina

28. hodina

 


práce, výkon, energie - příklady k procvičení zde

Písemka na pohybové a deformační účinky síly, tření a těžiště

ve čtvrtek 1.3.2012  - sekunda B   - příklady na opakování jsou v učebnici nebo zde     řešení příkladů (zatím jen prvních 20) je zde.

Zadání domácí laboratorní práce - určení tlaku na podlahu (klikněte)

termín odevzdání je  1.3.2012 

 


Dobrovolné domácí úkoly přes vánoce:

Vyrobte si jednoduché váhy z papíru A4, 80g/m2 a pokuste se s nimi zvážit hmotnosti českých mincí. Návod na konstrukci je zde: http://fyzweb.cz/materialy/sily/paka/vaha.php

Své výsledky měření porovnejte s údaji uváděnými Českou národní bankou. Váhy přineste ukázat do školy a protokol s naměřenými hodnotami uspořádanými v přehledné tabulce a s požadovaným srovnáním dodejte na samostatném papíru A4. - aktivita za max 20 bodů

Vyrobte si zajímavý závěsný mobil - návod na výrobu je zde: http://fyzweb.cz/materialy/sily/rovnov/vyroba.php

Na konce tyček (špejlí) můžete věšet nejlépe různě těžké předměty jako např. figurky z kindervajíček, staré klíče, kamínky, aj.  Přineste hotový výrobek ukázat do školy - aktivita za max  10 bodů (záleží na kreativitě a kvalitě provedení).

Našli jste nějaký zajímavý pokus? Máte pro spolužáky připravenou netradiční zajímavou úlohu? Přineste ji do hodiny a předveďte v hodině fyziky. Inspiraci můžete najít také zde: http://www.fyzikahrou.cz - aktivita za max  10 bodů

 


Písemka na sílu její znázornění, skládání sil a gravitační (tíhovou) sílu -

Písemka na pohyb - čtvrtek 13.10. 2011 - příklady na opakování zde (klikněte)

 + do 13.10. 2011 odevzdejte  narýsovaný graf a příběh o pejskovi a kočičce


 

soutěž SADC                                 (Student Automotive Design Chalenge)

Na webových stránkách soutěže  http://www.honeywell-sae.com  se můžete začít registrovat.

Návod na registraci naleznete zde (klikněte)

TOPlist