Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.09.2019 20:01:47 

Jitka Piskačová

fyzika - oktáva A‚B + 4.B

cvičení kvantová fyzika

 

vlnová optika - prezentace

cvičení - vlnová optika

 

nestacionární magnetické pole - prezentace z hodiny

nestacionární mag.pole - prezentace s řešenými příklady

magnetické vlastnosti látek - prezentace z hodiny

stacionární magnetické pole - prezentace částečně použitá v hodinách

teorie - vedení elektrického proudu v plynech

teorie - vedení elektrického proudu v kapalinách

cvičení - elektrický proud v kapalinách - prezentace s řešenými příklady

Příklady k procvičování:

cvičení - stacionární magnetické pole  + další příklady 

cvičení - el. proud v polovodičích 

el.proud v kapalinách   

 el. proud v plynech

cvičení - elektrický proud v kovech 

cvičení - elektrostatika

Zadání domácího projektu - Elektrický domov  - změny oproti textu v zadání: termín pro odevzdání je 15.12. 2012, maximum 40 bodů, za každý den z prodlení - 2 body

cvičení - elektrický proud v kovech

 

veličiny a jednotky - přehled SŠteorii lze nastudovat také na stránkách http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=82
stránky s prezentacemi k učivu: http://www.fyzika2.wz.cz/

Hodnocení probíhá na základě bodovacího systému. Dopis pro rodiče je ke stažení zde

NEPŘÍTOMNOST na některé z minulých hodin NEOMLOUVÁ.

Hlídejte si prosím také vaše procento nepřítomnosti. Upozorňuji na to, že budu dodržovat školní řád a kdokoliv (nemá-li povolený individuální studijní plán) překročí celkovou 20% absenci projde pololetním přezkoušením v lednu nebo komisionálním zkoušením v srpnu.


starší zápisy  a soubory příkladů:

Elektrický proud v plynech - zápis,      Elektrický proud v kapalinách - zápis

Zadání laboratorní práce pro septimu B

 

 +   cvičení - vlnění + cvičení - kmity 2 +  cvičení - kmity 1

Opakujte fyzikální veličiny a jejich jednotky :septima_-_fyzikalni_veliciny_a_jednotky03.pdf [100 KB]
 

Odkazy:

Encyklopedie fyziky -   doporučené stránky s teorií, obrázky, odkazy na aplety, audiozáznamy s výkladem od kolegy J.Reichla, Praha
Aldebaran - v sekci animace a aplety si můžete pohrát a pochopit mnohé ...
Fyzikální JAVA Apletyosobní stránky Mgr. Tomáše Nečase , kde jsou ke stažení úlohy k jednotlivým tématům

Stránky Mgr. Václava Piskače, odkud je možno čerpat nápady pro experimenty k probírané látce.

 

TOPlist